საცხოვრებელი კორპუსი ქიაჩელზე
Residential Building on Kiacheli Str

თბილისი, ქიაჩელის ქუჩა
Tbilisi, Kiacheli Street