რესტორანი თაშრე
Restaurant Tashre

თბილისი, ბელიაშვილის ქუჩა
Tbilisi, Beliashvili Street