ჰილტონი კოსტავას ქუჩაზე
“Hilton” on Kostava str.

თბილისი, კოსტავას ქუჩა
Tbilisi, Kostava Street