სასტუმრო ადამო
Hotel Adamo

თბილისი, კაკაბაძის ქუჩა
Tbilisi, Kakabadze Street