კრწანისი პარკ რეზიდენსი უბიკი
Krtsanisi Park Residence by Ubique

ქ. თბილისი, კრწანისის ქუჩა
Tbilisi, Krtsanisi Street